Khác biệt giữa các bản “Đạ Huoai”

 
Về mặt địa lý, các đơn vị hành chính của huyện Đạ Huoai được chia thành 2 khu vực:
*Khu vực phía Bắc gồm thị trấn [[Đạ M'ri (thị trấn)|Đạ M'ri]] và 5 xã: [[Hà Lâm, Đạ Huoai|Hà Lâm]], [[Đạ M'ri (xã)|Đạ M'ri]], [[Phước Lộc, Đạ Huoai|Phước Lộc]], [[Đạ Ploa]], [[Đoàn Kết, Đạ Huoai|Đoàn Kết]].
 
*Khu vực phía BắcNam gồm 6thị xã,trấn [[Madagui (thị trấn)|Ma Đa Guôi]] và 3 xã: [[Ma Đa Guôi (xã)|Ma Đa Guôi]], [[Đạ Tồn]], [[Đạ Oai]].
* Thị trấn [[Đạ M'ri (thị trấn)|Đạ M'ri]]
* Xã [[Hà Lâm, Đạ Huoai|Hà Lâm]]
* Xã [[Đạ M'ri (xã)|Đạ M'ri]]
* Xã [[Phước Lộc, Đạ Huoai|Phước Lộc]]
* Xã [[Đạ Ploa]]
* Xã [[Đoàn Kết, Đạ Huoai|Đoàn Kết]].
 
Khu vực phía Nam gồm 4 xã, thị trấn:
* Thị trấn [[Madagui (thị trấn)|Ma Đa Guôi]]
* Xã [[Ma Đa Guôi (xã)|Ma Đa Guôi]]
* Xã [[Đạ Tồn]]
* Xã [[Đạ Oai]]
 
==Lịch sử==