Khác biệt giữa các bản “BamBam (ca sĩ)”

Cập nhật danh sách sáng tác
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Cập nhật danh sách sáng tác)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
|Party
|Viết lời, làm nhạc
|-
!2019
|Mini album: Spinning Top
|Believe
|Viết lời, làm nhạc
|}
== Các Hoạt động Khác ==