Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phan Rang (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Tên gọi '''Phan Rang''' có thể là:
 
* Tên gọi của thị trấn [[Phan Rang (thị trấn)|Phan Rang]] thuộc huyện [[Ninh Hải]], tỉnh [[Thuận Hải]] (cũ) (nay là một phần của thành phố [[Phan Rang - Tháp Chàm]], tỉnh [[Ninh Thuận]])
* Tên gọi của thị trấn [[Phan Rang (thị trấn)|Phan Rang]] thuộc huyện [[Ninh Hải]], tỉnh [[Thuận Hải]] cũ (nay là một phần thành phố [[Phan Rang - Tháp Chàm]], tỉnh [[Ninh Thuận]])
* Tên gọi của thành phố [[Phan Rang - Tháp Chàm]], tỉnh [[Ninh Thuận]]
* Tên gọi tỉnh cũ: [[Phan Rang (tỉnh)|tỉnh Phan Rang]]
 
{{định hướng}}
Người dùng vô danh