Khác biệt giữa các bản “Ngan Dừa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Xã hội==
Các trường học trên địa bàn thị trấn Ngan Dừa:
*Trường ''Tiểu học Nguyễn Khuyến'' (Đường Nguyễn Thị Minh Khai, ấp Nội Ô)
*Trường ''Tiểu học Ngan Dừa'' (Đường Chu Văn An, ấp Nội Ô)
*Trường ''THPT Ngan Dừa'' (Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Thống Nhất)