Khác biệt giữa các bản “Tào Phương”

không có tóm lược sửa đổi
==Cuộc sống sau khi bị phế==
 
Sau khi bị phế làm Tề Vương, Phế Đế chuyển đến sống tại một cung điện ở [[Hà Nội (quậnTrung Quốc)|Hà Nội]] (nay thuộc địa cấp thị Tiêu Tác, tỉnh [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam, Trung Quốc]]). Sau này, năm 265, khi con trai của Tư Mã Chiêu là [[Tấn Vũ Đế|Tư Mã Viêm]] cướp ngôi nhà Tào Ngụy, lập ra nhà Tấn, Phế Đế bị giáng làm Thiệu Lăng Lệ công. Tào Phương mất năm 274, hưởng dương 43 tuổi, được an táng theo nghi thức của một công tước, thụy là Lệ công. Sử không cho biết hậu duệ của ông.
Trong thời gian 15 năm ở ngôi ông sử dụng 3 niên hiệu là: