Khác biệt giữa các bản “Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2019”

|3
|[[Câu lạc bộ bóng đá Vĩnh Phúc|Đào Hà Vĩnh Phúc]]
|0-4
|[[Quỹ Đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam|PVF]]
|-
 
<!--Update team positions here-->
|team1=VTFCPVF|team2=TTPTVTFC|team3=PVFTTPT|team4=LXHL|team5=DHVP|team6=BNFC
 
<!--Update team qualifications here (defined below)-->
 
<!--Update team results here and then (if needed positions above). Dont forget to update the date above (update parameter)-->
|win_PVF=12|draw_PVF=0|loss_PVF=0|gf_PVF=26|ga_PVF=1|status_PVF= <!--PVF-->
|win_BNFC=0|draw_BNFC=0|loss_BNFC=0|ga_BNFC=0|gf_BNFC=0|status_BNFC= <!--Bắc Ninh-->
|win_DHVP=0|draw_DHVP=0|loss_DHVP=23|ga_DHVP=812|gf_DHVP=2|status_DHVP= <!--Đào Hà Vĩnh Phúc-->
|win_LXHL=0|draw_LXHL=1|loss_LXHL=1|ga_LXHL=3|gf_LXHL=1|status_LXHL= <!--Luxury Hạ Long-->
|win_TTPT=1|draw_TTPT=1|loss_TTPT=0|ga_TTPT=2|gf_TTPT=5|status_TTPT= <!--Tuấn Tú Phú Thọ-->