Khác biệt giữa các bản “Trại súc vật”

Không thay đổi kích thước ,  10 tháng trước
n
Đã khóa “Trại súc vật”: Bị phá hoại quá mức: Tránh rối phá hoại lùi đi sửa lại ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:06, ngày 17 tháng 12 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:06, ngày 17 tháng 12 năm 2019 (UTC)))
(Đã lùi về phiên bản 54467867 bởi 103.7.37.138 (thảo luận): Lùi về bản trước rối Quachtinh, MIG. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
n (Đã khóa “Trại súc vật”: Bị phá hoại quá mức: Tránh rối phá hoại lùi đi sửa lại ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:06, ngày 17 tháng 12 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:06, ngày 17 tháng 12 năm 2019 (UTC))))