Khác biệt giữa các bản “Gia Hòa 2”

không có tóm lược sửa đổi
| huyện = [[Mỹ Xuyên]]
| thành lập = 1989<ref>128/1989/QĐ-HĐBT</ref>
| trụ sở UBND = ấp Bình Hòa, xã [[Gia Hòa 2]]
| mã hành chính = 31726<ref name=MS/>
| mã bưu chính =
Người dùng vô danh