Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Địa giới hành chính xã Phong Thạnh A:
*Phía Đông giáp xã [[Phong Tân, Giá Rai|Phong Tân]]
*Phía Tây giáp các [[phường 1, Giá Rai|phường 1]], [[Hộ Phòng, Giá Rai|phường Hộ Phòng]]
*Phía Tây giáp các xã [[Phong Thạnh Tây, Giá Rai|Phong Thạnh Tây]], [[Tân Phong, Giá Rai|Tân Phong]]
*Phía Bắc giáp xã [[Phong Thạnh, Giá Rai| Phong Thạnh]].