Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Hành chính==
Thị trấn Phước Long được chia thành 11 ấp: Hành Chính, Long Đức, Long Hải, Long Hậu, Long Hòa, Long Thành, Nội Ô, Phước Hòa A, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Thuận 1.
 
==Phát triển đô thị==
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 – tỷ lệ 1/5000: <ref name=MS>{{chú thích web| url =http://sxd.baclieu.gov.vn/tin-chuyen-nganh/default.aspx?Source=/tin-chuyen-nganh&Category=Quy+hoạch+-+Kiến+trúc&ItemID=960&Mode=1}}</ref>
*Địa điểm lập quy hoạch: Bao gồm các ấp: Nội Ô, Hành Chính, Long Thành, Long Hậu, Long Đức, Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận 1, Phước Thuận A.
*Phạm vi ranh giới quy hoạch:
**Phạm vi nghiên cứu lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long bao gồm toàn bộ địa giới hành chánh thị trấn Phước Long hiện hữu gồm các ấp: Long Thành, Long Hòa, Long Hải, Long Hậu, Long Đức, Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận 1, Phước Thuận A, Nội Ô, Hành Chính. Trong đó, giới hạn khu trung tâm gồm các ấp: Nội Ô, Hành Chính, Long Thành, Long Hậu, Long Đức, Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận 1, Phước Thuận A.
**Ranh giới hành chính Thị trấn Phước Long:
***Đông Bắc và Tây Bắc giáp huyện Hồng Dân
***Tây Nam giáp xã Phước Long và Vĩnh Phú Tây
***Đông giáp xã Vĩnh Phú Đông và Vĩnh Thanh.
*Quy hoạch sử dụng đất (khu vực trung tâm):
**Năm 2020 : Đất xây dựng đô thị 708,04 ha.
**Năm 2030 : Đất xây dựng đô thị 777,40 ha.
 
==Đường phố==