Khác biệt giữa các bản “Axel Pehrsson-Bramstorp”

Trang mới: “{{Infobox oficeholder 1 |name=Axel Pehrsson-Bramstorp |image=Axel Pehrsson-Bramstorp, Scanpix.jpg |caption=Axel Pehrsson-Bramstorp |office = Thủ t…”
(Trang mới: “{{Infobox oficeholder 1 |name=Axel Pehrsson-Bramstorp |image=Axel Pehrsson-Bramstorp, Scanpix.jpg |caption=Axel Pehrsson-Bramstorp |office = Thủ t…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)