Khác biệt giữa các bản “Florence (trò chơi điện tử)”

Trang mới: “{{Infobox video game |title=Florence |image=File:Florence game poster.jpg |alt= |caption=Áp phích của trò chơi |developer=Mountains |publisher=Annapurna I…”
(Trang mới: “{{Infobox video game |title=Florence |image=File:Florence game poster.jpg |alt= |caption=Áp phích của trò chơi |developer=Mountains |publisher=Annapurna I…”)
(Không có sự khác biệt)