Khác biệt giữa các bản “Việt Yên”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| phân chia hành chính = 2 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 17 [[xã (Việt Nam)|xã]]
| dân số = 205.900 (2019) <ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ]. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.13.</ref>
| thời điểm dân số = 1/4/2019
| mật độ dân số = 1.204 người/km²
| dân tộc = <!-- liệt kê các thành phần dân tộc, có thể kèm % và dẫn nguồn -->