Khác biệt giữa các bản “Tuyến số 2A (Đường sắt đô thị Hà Nội)”

n
Đã lùi lại sửa đổi 56070637: Màu tuyến không phải màu tàu. Trên trang Hanoi Metro vẫn để màu cam
n (Đã lùi lại sửa đổi 56070637: Màu tuyến không phải màu tàu. Trên trang Hanoi Metro vẫn để màu cam)
Thẻ: Lùi sửa
| name = Tuyến số 2A<br><small>Cát Linh - Hà Đông</small>
| native_name =
| color = 008000b8b803
| logo = {{huge|{{RouteBox|C|Tuyến số 2A (Đường sắt đô thị Hà Nội)|#008000b8b803|white}}}}
| logo_width = 50px
| logo_alt =
| status = Chạy thử nghiệm
| stations = 12
| linenumber = {{RouteBox|2A|Tuyến số 2A (Đường sắt đô thị Hà Nội)|#008000b8b803|white}}
| start = {{stn|Cát Linh}}
| end = {{stn|Yên Nghĩa}}
{| class="wikitable"
|-
! Mã<br>{{RouteBox|C|Tuyến số 2A (Đường sắt đô thị Hà Nội)|#008000b8b803|white}}
! Tên ga
! Trung chuyển
! Địa điểm
|- style="background:#008000b8b803; height: 2pt"
| colspan="5" |
|-