Khác biệt giữa các bản “Ngan Dừa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Đường phố==
Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ngan Dừa:
* Lê Duẩn
* Võ Thị Sáu