Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Đường phố==
Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phước Long:
* Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp
* Đường Tỉnh lộ 2