Khác biệt giữa các bản “Ngan Dừa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Phát triển đô thị==
Ngày [[21 tháng 12]] năm [[2018]], thị trấn Ngan Dừa được công nhận thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
 
Dự kiến đến năm 2020, thị trấn Ngan Dừa đạt chuẩn đô thị loại V.
 
Dự kiến đến năm 2030, thị trấn Ngan Dừa đạt chuẩn đô thị loại IV.