Khác biệt giữa các bản “Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2019”

| rowspan="3" |4
|[[Câu lạc bộ bóng đá Luxury Hạ Long|Luxury Hạ Long]]
|10-0
|vs
|[[Câu lạc bộ bóng đá Vĩnh Phúc|Đào Hà Vĩnh Phúc]]
|-
 
<!--Update team positions here-->
|team1=PVF|team2=VTFC|team3=TTPTLXHL|team4=LXHLTTPT|team5=DHVP|team6=BNFC
 
<!--Update team qualifications here (defined below)-->
|win_BNFC=0|draw_BNFC=0|loss_BNFC=0|ga_BNFC=0|gf_BNFC=0|status_BNFC= <!--Bắc Ninh-->
|win_DHVP=0|draw_DHVP=0|loss_DHVP=3|ga_DHVP=12|gf_DHVP=2|status_DHVP= <!--Đào Hà Vĩnh Phúc-->
|win_LXHL=01|draw_LXHL=1|loss_LXHL=1|ga_LXHL=3|gf_LXHL=111|status_LXHL= <!--Luxury Hạ Long-->
|win_TTPT=1|draw_TTPT=1|loss_TTPT=0|ga_TTPT=2|gf_TTPT=5|status_TTPT= <!--Tuấn Tú Phú Thọ-->
|win_VTFC=2|draw_VTFC=0|loss_VTFC=1|ga_VTFC=3|gf_VTFC=7|status_VTFC= <!--Trẻ Viettel-->