Khác biệt giữa các bản “Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2019”

|win_PVF=2|draw_PVF=0|loss_PVF=0|gf_PVF=6|ga_PVF=1|status_PVF= <!--PVF-->
|win_BNFC=0|draw_BNFC=0|loss_BNFC=0|ga_BNFC=0|gf_BNFC=0|status_BNFC= <!--Bắc Ninh-->
|win_DHVP=0|draw_DHVP=0|loss_DHVP=34|ga_DHVP=1222|gf_DHVP=2|status_DHVP= <!--Đào Hà Vĩnh Phúc-->
|win_LXHL=1|draw_LXHL=1|loss_LXHL=1|ga_LXHL=3|gf_LXHL=11|status_LXHL= <!--Luxury Hạ Long-->
|win_TTPT=1|draw_TTPT=1|loss_TTPT=0|ga_TTPT=2|gf_TTPT=5|status_TTPT= <!--Tuấn Tú Phú Thọ-->