Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

(Đề mục mới: →‎Tech News: 2019-47)
Thẻ: thông báo gửi rộng rãi
Kính mời {{U|ThiênĐế98}}, {{u|Đông Minh}} và ĐPV {{u|Mai Ngọc Xuân}} xem xét điều trên để thay đổi cho phù hợp. [[Thành_viên:Thienhau2003|<span style="color:#FED200;">'''Thiện'''</span> <span style="color:#1B68B4;">'''Hậu'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Thienhau2003|thảo luận]]) 15:54, ngày 12 tháng 11 năm 2019 (UTC)
::Thảo luận đồng thuận đã mở và có rất nhiều ý kiến rồi, thiết nghĩ các điều trên nên đưa vào biểu quyết sau thảo luận đồng thuận này. Việc của chúng ta bây giờ là giải quyết các bài viết dịch kém, dịch dỏm tràn lan từ các tháng viết bài trước. Các yếu tố phụ họa về sau mở biểu quyết hay thảo luận mới không hẳn là vấn đề cấp bách. Nếu cảm thấy cần thiết và gấp rút, bạn {{u|Thienhau2003}} có thể mở thảo luận tìm đồng thuận ngay sau/ cùng lúc với biểu quyết này vì hai đề xuất không mâu thuẫn mà bổ khuyết cho nhau. Có gì tôi sẽ hỗ trợ chạy tay lại thư mời vào ngày mai. Tôi hy vọng việc này cũng giải quyết nhanh gọn.--[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 16:20, ngày 12 tháng 11 năm 2019 (UTC)
:Tôi có một chút ý kiến nhỏ về cách sử dụng từ ngữ. Tôi thấy hơi lạ khi đa phần các thảo luận hay biểu quyết trước đều phân thành 3 mục là "Đồng ý", "Không đồng ý" và "Ý kiến" nhưng tại biểu quyết này thì lại được chia thành "Đồng thuận", "Không đồng thuận" và "Ý kiến".
:"Thuận" trái nghĩa với "nghịch" (tức là "ngược"). "Thuận ý" tức là tán thành quan điểm mình, "nghịch ý" tức là nêu ý kiến ngược với mình. Do đó, "đồng thuận" là khái nhiệm chỉ sự nhất trí 100% rằng, không có ý kiến nào ngược lại ý kiến được trình bày. 100% sự đồng ý tức là "đồng thuận", hay ngược lại, 100% sự phản đối, cũng là "đồng thuận" (''tức là'' thuận tình với việc phản bác ý kiến ban đầu đưa ra).
:Tóm lại, từ ngữ "đồng thuận" ở đây dành cho trường hợp tổng kết biểu quyết hoặc thảo luận sẽ thích hợp hơn dùng cho việc đặt tên đề mục. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 20:40, ngày 18 tháng 11 năm 2019 (UTC)
 
===Phần 2:Đồng thuận về các quy định chi tiết===