Khác biệt giữa các bản “Hồng y”

==Tham khảo==
{{Tham khảo|2}}
== Liên kết ngoài ==
 
{{Chủ đề|Cơ Đốc giáo}}
* {{thể loại Commons nội dòng|Cardinals}}
* {{Britannica|95529|Cardinal}}
* {{TĐBKVN|13503|Hồng y giáo chủ}}
{{sơ khai Giám mục Công giáo}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Thể loại:Hồng y]]
[[Thể loại:Chức vụ trong Giáo hội Công giáo Rôma]]