Khác biệt giữa các bản “Acanthemblemaria maria”

không có tóm lược sửa đổi
{{tiêu đề nghiêng}}
 
'''''Acanthemblemaria maria'''''<ref name=iucn>{{cite iucn | author = Williams, J.T. | year = 2014 | title = ''Acanthemblemaria maria'' | work = [[The IUCN Red List of Threatened Species]] | volume = 2014 | page = e.T47141570A48396608 | url = https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-3.RLTS.T47141570A48396608.en | accessdate = 10 April 2019}}</ref> là loài thuộc [[Chaenopsidae|họ Chaenopsidae]] được tìm thấy tại vùng biển cạn ở trung tâm phía tây [[Đại Tây Dương]] và [[Biển Caribbean]]. Nó có thể đạt đến chiều dài {{convert|5|cm|in|abbr=on}} theo [[fish measurement|TL]].<ref name=FishBase>{{FishBase |genus= Acanthemblemaria |species= maria| month = February | year = 2013}}</ref>