Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nam Đồng, thành phố Hải Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vĩ giây = 0
| thành lập = 16/10/2019
| diện tích = 8,89 km<sup>2</sup><ref name = "Nghị quyết 788">http://tnmt.haiduong.gov.vn/index.php?nre_hd=Laws&in=lawsdetail&id=1674</ref>
| dân số = 10.675 người<ref name = "Nghị quyết 788">http://tnmt.haiduong.gov.vn/index.php?nre_hd=Laws&in=lawsdetail&id=1674</ref>
| mật độ dân số = 1.201 người/km<sup>2</sup>
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]]...