Khác biệt giữa các bản “Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 2)”

|update=19 tháng 11 năm 2019
|win_IRN=2 |draw_IRN=0 |loss_IRN=2 |gf_IRN=17|ga_IRN=3 |status_IRN=
|win_IRQ=3 |draw_IRQ=12 |loss_IRQ=0 |gf_IRQ=9 |ga_IRQ=2 |status_IRQ=
|win_BHR=2 |draw_BHR=23 |loss_BHR=0 |gf_BHR=3 |ga_BHR=1 |status_BHR=
|win_HKG=1 |draw_HKG=2 |loss_HKG=2 |gf_HKG=23 |ga_HKG=5 |status_HKG=
|win_CAM=0 |draw_CAM=1 |loss_CAM=4 |gf_CAM=1 |ga_CAM=22|status_CAM=
 
 
|match_IRQ_IRN=[[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 2)#IRQ v IRN|2–1]]
|match_IRQ_BHR=[[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 2)#IRQ v BHR|{{nhỏ|19 thg11}}0–0]]
|match_IRQ_HKG=[[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 2)#IRQ v HKG|2–0]]
|match_IRQ_CAM=[[Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2022 khu vực châu Á (Vòng 2)#IRQ v CAM|{{nhỏ|4 thg6 '20}}]]
|time = {{UTZ|16:00|2}}
|team1 = {{fb-rt|IRQ}}
|score = 0–0
|team2 = {{fb|BHR}}
|goals1 =