Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Syria”

* '''Đối thủ: {{fb|CHN}} và {{fb|PHI}}
 
Số liệu thống kê tính đến ngày 1419 tháng 11 năm 2019 sau trận gặp {{nft|Trung QuốcPhilippines}}.
{{nat fs g start|background=#CC0000|color=white}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Ibrahim Alma]]|age={{birth date and age|1991|10|18|df=y}}|caps=5960|goals=0|club=[[Al-Jaish SC (Syria)|Al-Jaish]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Khaled Ibrahim]]|age={{birth date and age|1996|1|10|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Al-Ittihad SC Aleppo|Al-Ittihad]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Ahmad Al Sheikh]]|age={{birth date and age|1994|6|21|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Nawair SC|Al-Nawair]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs break|background=#CC0000}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[MoayadAhmad AjanAl Salih]]|age={{birth date and age|19931990|25|1620|df=y}}|caps=5354|goals=12|club=[[Al-WahdaAhed SC (Syria)|Al-WahdaAhed]]|clubnat=SYRLIB}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[AhmadMoayad Al SalihAjan]]|age={{birth date and age|19901993|52|2016|df=y}}|caps=5354|goals=21|club=[[Al-AhedWahda SC (Syria)|Al-AhedWahda]]|clubnat=LIBSYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Omar Midani]]|age={{birth date and age|1994|1|26|df=y}}|caps=4041|goals=1|club=[[Kuwait SC|Al-Kuwait]]|clubnat=KUW}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Hussein Jwayed]]|age={{birth date and age|1993|1|1|df=y}}|caps=2829|goals=0|club=[[Hutteen SC|Hutteen]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Amro Jenyat]]|age={{birth date and age|1993|1|15|df=y}}|caps=28|goals=1|club=[[Al-Wahda SC (Syria)|Al-Wahda]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Hussein Jwayed]]|age={{birth date and age|1993|1|1|df=y}}|caps=28|goals=0|club=[[Hutteen SC|Hutteen]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Abdullah Al Shami]]|age={{birth date and age|1994|3|2|df=y}}|caps=10|goals=0|club=[[Al-Fahaheel FC|Al-Fahaheel]]|clubnat=KUW}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Khaled Kurdaghli]]|age={{birth date and age|1997|1|31|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Tishreen SC|Tishreen]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Youssef Mohammad]]|age={{birth date and age|1999|7|1|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Wahda SC (Syria)|Al-Wahda]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs break|background=#CC0000}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Mahmoud Maowas|Mahmoud Al Mawas]]|age={{birth date and age|1993|1|1|df=y}}|caps=6566|goals=10|club=[[Umm Salal SC|Umm Salal]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Osama Omari]]|age={{birth date and age|1992|1|10|df=y}}|caps=3435|goals=6|club=[[Al-Wahda SC (Syria)|Al-Wahda]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Mohammad Marmour]]|age={{birth date and age|1995|9|17|df=y}}|caps=1718|goals=3|club=[[Tishreen SC|Tishreen]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Ward Al Salama]]|age={{birth date and age|1994|7|15|df=y}}|caps=1112|goals=01|club=[[Al-Jaish SC (Syria)|Al-Jaish]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Kamel Hamisha]]|age={{birth date and age|1998|1|1|df=y}}|caps=34|goals=0|club=[[Tishreen SC|Tishreen]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Mazen Al Ees]]|age={{birth date and age|1993|1|28|df=y}}|caps=23|goals=0|club=[[Al-Wahda SC (Syria)|Al-Wahda]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs break|background=#CC0000}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Omar Kharbin]]|age={{birth date and age|1994|1|15|df=y}}|caps=4344|goals=18|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Mardik Mardikian]]|age={{birth date and age|1992|3|14|df=y}}|caps=32|goals=4|club=[[Hutteen SC|Hutteen]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Omar Al Somah|Omar Al Soma]]|age={{birth date and age|1989|3|28|df=y}}|caps=2526|goals=15|club=[[Al-Ahli Saudi FC|Al-Ahli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Nasouh Al Nakdali|Nasouh Nakdali]]|age={{birth date and age|1993|6|15|df=y}}|caps=2021|goals=0|club=[[Al-Mesaimeer SC|Mesaimeer]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Shadi Al Hamwi]]|age={{birth date and age|1995|8|8|df=y}}|caps=5|goals=2|club=[[Najran SC|Najran]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs end|background=#CC0000}}