Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore”

 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Izwan Mahbud]]|age={{Birth date and age|1990|7|14|df=y}} |caps=5051 |goals=0 |club=[[Nongbua Pitchaya F.C.|Nongbua Pitchaya]]|clubnat=THA|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=18|pos=GK |name=[[Hassan Sunny]]|age={{Birth date and age|1984|4|2|df=y}}|caps=85|goals=0|club=[[Army United F.C.|Army United]]|clubnat=THA|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK |name=[[Adib Hakim]]|age={{Birth date and age|1998|3|9|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Young Lions FC|Young Lions]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Darren Teh]]|age={{Birth date and age|1996|8|19|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF |name=[[Baihakki Khaizan]] |age={{Birth date and age|1984|1|31|df=y}}|caps=137 |goals=5 |club=[[Trat F.C.|Trat]]|clubnat=THA|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=[[Amirul Adli]]|age={{Birth date and age|1996|1|13|df=y}}|caps=1011|goals=0|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=11|pos=DF|name=[[Nazrul Nazari]]|age={{Birth date and age|1991|2|11|df=y}}|caps=3839|goals=0|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=[[Irfan Fandi]]|age={{Birth date and age|1997|8|13|df=y}}|caps=2526|goals=1|club=[[BG Pathum United F.C.|BG Pathum United]]|clubnat=THA|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=21|pos=DF|name=[[Safuwan Baharudin]]|age={{Birth date and age|1991|9|22|df=y}}|caps=9596|goals=11|club=[[Pahang FA|Pahang]]|clubnat=MAS|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=2|pos=MF|name=[[Iqram Rifqi]]|age={{Birth date and age|1996|2|25|df=y}}|caps=12|goals=0|club=[[Home United]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Shahdan Sulaiman]]|age={{Birth date and age|1988|5|9|df=y}}|caps=6364|goals=4|club=[[Tampines Rovers FC|Tampines Rovers]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=[[Hafiz Nor]]|age={{Birth date and age|1988|8|22|df=y}}|caps=56|goals=01|club=[[Home United]]|clubnat=SIN|latest=v.{{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Hariss Harun]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|đội trưởng]]|age={{Birth date and age|1990|11|19|df=y}}|caps=100101|goals=10|club=[[Johor Darul Ta'zim F.C.|Johor Darul Ta'zim]]|clubnat=MAS|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=15|pos=MF|name=[[Yasir Hanapi]]|age={{Birth date and age|1989|6|21|df=y}}|caps=3637|goals=1|club=[[Tampines Rovers FC|Tampines Rovers]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF |name=[[Hami Syahin]] |age={{Birth date and age|1998|12|16|df=y}} |caps=3 4|goals=0 |club=[[Home United]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=22|pos=MF |name=[[Gabriel Quak]]|age={{birth date and age|1990|12|22|df=y}}|caps=35|goals=5|club=[[Warriors FC]]|clubnat=SIN|latest=v.{{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=23|pos=MF|name=[[Zulfahmi Arifin]]|age={{Birth date and age|1991|10|5|df=y}}|caps=4546|goals=1|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW |name=[[Hazzuwan Halim]]|age={{Birth date and age|1994|2|2|df=y}} |caps=23|goals=0|club=[[Balestier Khalsa]]|clubnat=SIN |latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[Ikhsan Fandi]]|age={{Birth date and age|df=yes|1999|4|9}}|caps=1718|goals=78|club=[[Raufoss IL|Raufoss]]|clubnat=NOR|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=1019|pos=FW |name=[[FarisKhairul RamliNizam]] |age={{Birth date and age|19921991|86|2425|df=y}} |caps=5624|goals=90 |club=[[TerengganuWarriors F.C. I|Terengganu F.C. IFC]] |clubnat=MASSIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW |name=[[Khairul Nizam]] |age={{Birth date and age|1991|6|25|df=y}} |caps=23|goals=0 |club=[[Warriors FC]] |clubnat=SIN|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW |name=[[Sahil Suhaimi]]|age={{Birth date and age|1992|7|8|df=y}} |caps=20|goals=1|club=[[Warriors FC]]|clubnat=SIN |latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Nov 2019}}
{{nat fs rg player|no=19|pos=FW|name=[[Fareez Farhan]]|age={{Birth date and age|1994|7|29|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Geylang International FC|Geylang International]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|UZBYEM}}, 15 tháng 1019 nămNovember 2019}}
{{nat fs end}}
 
{{nat fs r player|no=13|pos=MF|name=[[Izzdin Shafiq]]|age={{Birth date and age|1990|12|14|df=y}}|caps=39|goals=0 |club=[[Home United FC|Home United]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|OMN}}, 23 tháng 3 năm 2019}}
{{nat fs break}}
{{nat fs gr player|no=1910|pos=FW |name=[[KhairulFaris NizamRamli]] |age={{Birth date and age|19911992|68|2524|df=y}} |caps=2356|goals=0 9|club=[[WarriorsTerengganu FCF.C. I]] |clubnat=SINMAS|latest=v. {{fb|YEM}}, 19 Novtháng 11 năm 2019}}<sup>WD</sup>
{{nat fs r player|no=20|pos=FW |name=[[Shawal Anuar]]|age={{Birth date and age|1991|4|29|df=y}} |caps=10|goals=1 |club=[[Geylang International FC|Geylang International]]|clubnat=SIN |latest=v. {{fb|QAT}}, 14 tháng 11 năm 2019}}<sup>INJ</sup>
{{nat fs r player|no=19|pos=FW|name=[[Fareez Farhan]]|age={{Birth date and age|1994|7|29|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Geylang International FC|Geylang International]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|UZB}}, 15 tháng 10 năm 2019}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Khairul Amri]]|age={{Birth date and age|1985|3|14|df=y}}|caps=132|goals=32|club=[[Felda United]]|clubnat=MYS|latest=v. {{fb|YEM}}, 5 tháng 9 năm 2019<sup>RET</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW |name=[[Amiruldin Asraf]]|age={{Birth date and age|1997|1|8|df=y}} |caps=0|goals=0|club=[[Home United]]|clubnat=SIN |latest=2019 August Centralized Training }}