Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Ấn Độ”

{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Rahul Bheke]]|age={{birth date and age|1990|12|6|df=y}}|caps=9|goals=0|club=[[Bengaluru FC|Bengaluru]]|clubnat=IND}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[SubhasishSarthak BoseGolui]]|age={{birth date and age|19951997|811|183|df=y}}|caps=194|goals=0|club=[[Mumbai City FC|Mumbai City]]|clubnat=IND}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Narender Gahlot]]|age={{birth date and age|2001|4|24|df=y}}|caps=3|goals=1|club=[[Jamshedpur FC|Jamshedpur]]|clubnat=IND}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Nishu Kumar]]|age={{birth date and age|1997|11|5|df=y}}|caps=2|goals=1|club=[[Bengaluru FC|Bengaluru]]|clubnat=IND}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=[[Adil Khan]]|age={{birth date and age|1988|7|7|df=y}}|caps=11|goals=1|club=[[Hyderabad FC|Hyderabad City]]|clubnat=IND}}
{{nat fs g player|no=2022|pos=DF|name=[[PritamAnas KotalEdathodika]]|age={{birth date and age|19931987|92|815|df=y}}|caps=3621|goals=0|club=[[ATK (football club)|ATK]]|clubnat=IND}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=[[Anirudh Thapa]]|age={{birth date and age|1998|1|15|df=y}}|caps=24|goals=2|club=[[Chennaiyin FC|Chennaiyin]]|clubnat=IND}}
 
{{nat fs r start}}
{{nat fs r player|no=13|pos=GK|name=[[Kamaljit Singh]]|age={{birth date and age|1995|12|28|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Hyderabad FC |Hyderabad City]]|clubnat=IND|latest=v. {{fb|BANBAH}}, 15 tháng 10 năm 2019}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Vishal Kaith]]|age={{birth date and age|1996|7|22|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[FC Pune City|Pune City]]|clubnat=IND|latest=[[Cúp bóng đá châu Á 2019|Asian Cup 2019]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Arindam Bhattacharya]]|age={{birth date and age|1989|5|20|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[ATK FC|ATK]]|clubnat=IND|latest=[[Cúp bóng đá châu Á 2019|Asian Cup 2019]] <sup>PRE</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=GK|name=[[Karanjit Singh]]|age={{birth date and age|1986|1|8|df=y}}|caps=18|goals=0|club=[[Chennaiyin FC|Chennaiyin]]|clubnat=IND|latest=v. {{fb|CHN}}, 13 tháng 10 năm 2018}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r4 player|no=20|pos=DF|name=[[AnasPritam EdathodikaKotal]]|age={{birth date and age|19871993|29|158|df=y}}|caps=2036|goals=0|club=[[ATK (football club)|ATK]]|clubnat=IND|latest=v. {{fb|BANAFG}}, 1514 tháng 1011 năm 2019}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[SarthakSubhasish GoluiBose]]|age={{birth date and age|19971995|118|318|df=y}}|caps=318|goals=0|club=[[Mumbai City FC|Mumbai City]]|clubnat=IND|latest=v. {{fb|BANAFG}}, 1514 tháng 1011 năm 2019}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Sandesh Jhingan]]|age={{birth date and age|1993|7|21|df=y}}|caps=36|goals=4|club=[[Kerala Blasters FC|Kerala Blasters]]|clubnat=IND|latest=v. {{fb|QAT}}, 10 tháng 9 năm 2019 <sup>INJ</sup>}}
{{nat fs r player|no=4|pos=DF|name=[[Jerry Lalrinzuala]]|age={{birth date and age|1998|7|30|df=y}}|caps=9|goals=0|club=[[Chennaiyin FC|Chennaiyin]]|clubnat=IND|latest=v. {{fb|SYR}}, 16 tháng 7 năm 2019}}