Khác biệt giữa các bản “Bảng chữ cái Thái”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| style="text-align: left" |ณ เณร
| style="text-align: left" |''no nên''
| style="text-align: left" |[[Tỉ-khâu|samanera]]nhà sư
|n
|n
Người dùng vô danh