Khác biệt giữa các bản “Bắc Giang (thành phố)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Dân cư==
Tính đến năm 1/4/2019, dân số thường trú toàn thành phố Bắc Giang 201.595 nhân khẩu, mật độ dân số 3.019 người/km², thành phố Bắc Giang là đơn vị hành chính cấp huyện có mật độ dân số cao nhất tỉnh
 
==Hành chính==