Khác biệt giữa các bản “Lần thứ hai cũng đẹp”

Trang mới: “{{Infobox television | name = Lần thứ hai cũng đẹp <br> 第二次也很美 | show_name_2 = Second time is a charm | image…”
(Trang mới: “{{Infobox television | name = Lần thứ hai cũng đẹp <br> 第二次也很美 | show_name_2 = Second time is a charm | image…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)