Khác biệt giữa các bản “Hội chứng Stockholm”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Hội chứng Stockholm” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 21:01, ngày 27 tháng 11 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 68.15.179.68 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã thay đổi mức khóa của “Hội chứng Stockholm” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 21:01, ngày 27 tháng 11 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
223.257

lần sửa đổi