Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Chính ủyː [[Trung tướng]] [[Nguyễn Mạnh Hùng (chính ủy)|Nguyễn Mạnh Hùng]]
* Tham mưu trưởngː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] [[Hồ Quang Tuấn]]
* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đức Hải]]
* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải]]
*Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải|Đào Xuân Nghiệp]]
Người dùng vô danh