Khác biệt giữa các bản “Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2019”

|win_LXHL=1|draw_LXHL=2|loss_LXHL=1|ga_LXHL=3|gf_LXHL=11|status_LXHL= <!--Luxury Hạ Long-->
|win_TTPT=2|draw_TTPT=2|loss_TTPT=0|ga_TTPT=3|gf_TTPT=7|status_TTPT=P <!--Tuấn Tú Phú Thọ-->
|win_VTFC=2|draw_VTFC=0|loss_VTFC=2|ga_VTFC=5|gf_VTFC=8|status_VTFC= <!--Trẻ Viettel-->
 
<!--Team definitions (wikilinks in table)-->|