Khác biệt giữa các bản “Bình Thuận”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|giấu bản đồ mặc định= có
|bản đồ 1= Binh Thuan in Vietnam.svg
|dân tộc= [[Người Việt|ViệtKinh]], [[Người Chăm|Chăm]], [[Người Hoa (Việt Nam)|Hoa]], [[Người Ra Glai|Ra Glai]], [[Người Cơ Ho|Cơ Ho]]
|ghi chú bản đồ 1= Tỉnh Bình Thuận
|ghi chú bản đồ= Bình Thuận trên bản đồ Việt Nam
|quốc gia= {{Việt Nam}}
|dân tộc= [[Người Việt|Việt]], [[Người Chăm|Chăm]], [[Người Hoa (Việt Nam)|Hoa]], [[Người Ra Glai|Ra Glai]], [[Người Cơ Ho|Cơ Ho]]
|vùng= [[Duyên hải Nam Trung Bộ]]
|tỉnh lỵ= Thành phố [[Phan Thiết]]
}}
 
'''Bình Thuận''' là một [[tỉnh]] thuộc vùng [[nam Trung Bộ Việt Nam|Duyên hải Nam Trung Bộ]], [[Việt Nam]].
'''Bình Thuận''' là một [[tỉnh]] thuộc vùng [[nam Trung Bộ Việt Nam|Duyên hải Nam Trung Bộ]], [[Việt Nam]]. Năm 2018, Bình Thuận là đơn vị hành chính [[Việt Nam]] đông thứ 32 về số dân, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|xếp thứ 34]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)]], [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người|xếp thứ 26]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]] bình quân đầu người, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|đứng thứ 35]] về tốc độ tăng trưởng [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]]. Với 1.239.200 người dân<ref>{{Chú thích web|url=https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714|title=Dân số các tỉnh Việt Nam năm 2018|last=|first=|date=|website=Tổng cục Thống kê Việt Nam|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 30 tháng 09 năm 2019}}</ref>, GRDP đạt 62.340 tỉ [[Đồng (đơn vị tiền tệ)|Đồng]] (tương ứng với 2,7075 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 50,31 triệu đồng (tương ứng với 2.185 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,91%.<ref name=":039">{{Chú thích web|url=http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=42029&idcm=463|title=Tình hình kinh tế, xã hội Bình Thuận năm 2018|last=|first=|date=|website=Bộ Kế hoạch và Đầu tư|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 12 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
'''Bình Thuận''' là một [[tỉnh]] thuộc vùng [[nam Trung Bộ Việt Nam|Duyên hải Nam Trung Bộ]], [[Việt Nam]]. Năm 2018, Bình Thuận là đơn vị hành chính [[Việt Nam]] đông thứ 32 về số dân, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|xếp thứ 34]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)]], [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người|xếp thứ 26]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]] bình quân đầu người, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|đứng thứ 35]] về tốc độ tăng trưởng [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]]. Với 1.239.200 người dân<ref>{{Chú thích web|url=https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714|title=Dân số các tỉnh Việt Nam năm 2018|last=|first=|date=|website=Tổng cục Thống kê Việt Nam|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 30 tháng 09 năm 2019}}</ref>, GRDP đạt 62.340 tỉ [[Đồng (đơn vị tiền tệ)|Đồng]] (tương ứng với 2,7075 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 50,31 triệu đồng (tương ứng với 2.185 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,91%.<ref name=":039">{{Chú thích web|url=http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=42029&idcm=463|title=Tình hình kinh tế, xã hội Bình Thuận năm 2018|last=|first=|date=|website=Bộ Kế hoạch và Đầu tư|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 12 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
Tỉnh Bình Thuận nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn [[Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam]].