Khác biệt giữa các bản “Thanh Lương Trừng Quán”

Năm 775, theo Pháp sư Trạm Nhiên học Thiên Thai Chỉ Quán, [[Kinh Diệu Pháp Liên Hoa]], [[Duy-ma-cật sở thuyết kinh|Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết]].
 
Ngoài tu hành theo pháp của giáo môn, sư còn tu theo [[Thiền tông|Thiền Tông]]. Sư từng đến tham vấn với Thiền sư Duy Trung(Tông Ngưu Đầu) và Thiền sư Kính Sơn Quốc Nhất hay còn gọi là Kính Sơn Đạo Khâm (Tông Ngưu Đầu) và từng được Thiền sư Kính Sơn ấn chứng.</blockquote>Năm 776, sư đi thăm viếng [[Ngũ Đài sơn|núi Ngũ Đài]], [[Nga Mi sơn|Nga Mi]], rồi đến trụ trì tại Đại Hoa Nghiêm Tự, là trụ sở chính của [[Hoa Nghiêm tông|Tông Hoa Nghiêm]] và chuyên giảng dạy về Phương Đẳng Sám Pháp và tông chỉ của Tông Hoa Nghiêm.
 
Năm 796 vua [[Đường Đức Tông]] mời sư vào Trường An cùng với Tam Tạng Bát Nhã phiên dịch các kinh sách tiếng phạn là 40 quyển Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh do quốc vương nước Ô Sa dâng cống. vua xem xong bản dịch rất vui mừng và tặng cho sư chiếc ca sa tử y.