Khác biệt giữa các bản “Long Phước, Bà Rịa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Long Phước là một xã vùng ven thành phố Bà Rịa, có tổng diện tích tự nhiên 1.618,77 ha với 2.446 hộ, 8.846 người; đồng bào theo đạo công giáo là 234 người chiếm 2%, cao đài là 75 người chiếm 0,81%; còn lại là lương giáo chiếm 96,54%. Xã có 70% hộ dân sống bằng nghề nông nghiệp số còn lại là các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và kinh doanh buôn bán nhỏ.
 
===Điều kiện tự nhiên===
- Địa hình: xã Long Phước có địa hình cao ở phía đông và phía tây, thấp dần từ bắc xuống nam. Độ cao trung bình ở vùng đồi thấp 13-29m,điểm cao nhất phía đông bắc có cao trình 36m.
 
- Thổ nhưỡng: chủ yếu là đất đỏ bazan và đất phù sa phục vụ cho sản xuất lúa và hoa màu.
- Địa hình: xã Long Phước có địa hình cao ở phía đông và phía tây, thấp dần từ bắc xuống nam. Độ cao trung bình ở vùng đồi thấp 13-29m,điểm cao nhất phía đông bắc có cao trình 36m.
 
- Khí hậu: Xã Long Phước mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt, với nhiệt độ bình quân cao đều quanh năm 25.7 độ C. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây trồng nhiệt đới.
- Thổ nhưỡng: chủ yếu là đất đỏ bazan và đất phù sa phục vụ cho sản xuất lúa và hoa màu.
 
Thủy văn: Chế độ thủy văn xã phân hóa theo mùa:
- Khí hậu: Xã Long Phước mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt, với nhiệt độ bình quân cao đều quanh năm 25.7 độ C. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây trồng nhiệt đới.
* Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, lượng nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm và hai nguồn nước từ đập Đá Bàng và đập Sông Dinh.
 
* Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nước lũ trên vùng cao có thể gây ngập úng ở khu vực thấp.
- Thủy văn:
 
Chế độ thủy văn xã phân hóa theo mùa:
* Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4, lượng nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm và hai nguồn nước từ đập Đá Bàng và đập Sông Dinh.
* Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nước lũ trên vùng cao có thể gây ngập úng ở khu vực thấp.
 
Tổng diện tích toàn xã là 1.618 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.393 ha chiếm 86% còn lại 221 ha đất phi nông nghiệp.