Khác biệt giữa các bản “Đơn vị hành chính cấp huyện (Việt Nam)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Tỉnh [[Tiền Giang]]===
 
*Thành lập các phường [[Đạo Thạnh]], [[Mỹ Phong]], [[Tân Mỹ Chánh]] và [[Trung An, Mỹ Tho|Trung An]] thuộc thành phố [[Mỹ Tho]].
*Thành lập các phường [[Long Chánh]], [[Long Hòa, Gò Công|Long Hòa]], [[Long Hưng, Gò Công|Long Hưng]], [[Long Thuận, Gò Công|Long Thuận]] thuộc thị xã [[Gò Công]] và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang.