Khác biệt giữa các bản “Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019 – 2021”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==== Tỉnh Điện Biên ====
Tỉnh [[Điện Biên]] dự kiến mở rộng thành phố [[Điện Biên Phủ]] trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 4 xã Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang, và một phần diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Thanh Luông, Thanh Hưng thuộc huyện Điện Biên vào Thành phố Điện Biên Phủ. Đồng thời, sáp nhập xã Tà Lèng và xã Thanh Minh để thành lập xã Thanh Minh. Sau khi sắp xếp, thành phố Điện Biên Phủ có diện tích 308,18&nbsp;km<sup>2</sup>, dân số 80.366 người và có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; huyện Điện Biên có 93.850 người, diện tích 1.396,26&nbsp;km<sup>2</sup> và 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.
 
Mở rộng thị trấn [[Tủa Chùa (thị trấn)|Tủa Chùa]] (huyện [[Tủa Chùa]]) trên cơ sở sáp nhập 11,91&nbsp;km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 4.255 người của xã Mường Báng vào thị trấn Tủa Chùa.<ref>{{Chú thích web|url=https://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/dien-bien-thong-qua-de-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-giai-doan-2019-2021-1273495.html|title=Điện Biên: Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>