Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

không có tóm lược sửa đổi
| huyện lỵ = thị trấn [[Văn Quan (thị trấn)|Văn Quan]]
| diện tích = 550km<sup>2</sup>
| phân chia hành chính = 1 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 2316 [[xã (Việt Nam)|xã]]
| thời điểm dân số = 2018
| dân số = 57.040 người
==Hành chính==
*Huyện lị: [[Văn Quan (thị trấn)|thị trấn Văn Quan]].
*2316 xã: [[BìnhAn PhúcSơn, Văn Quan|An Sơn]], [[ChuBình TúcPhúc]], [[ĐạiĐiềm An, Văn Quan|Đại AnHe]], [[Đồng Giáp]], [[Hòa Bình, Văn Quan|Hòa Bình]], [[Hữu Lễ]], [[Khánh Khê]], [[Lương Năng]], [[Phú Mỹ, Văn Quan|Phú Mỹ]], [[Song Giang, Văn Quan|Song GiangLiệt]], [[Tân Đoàn]], [[Trấn Ninh, Văn Quan|Trấn Ninh]], [[Tràng Các]], [[Tràng Phái]], [[Tràng Sơn, Văn Quan|Tràng Sơn]], [[Tri Lễ, Văn Quan|Tri Lễ]], [[Tú Xuyên]], [[Văn An, Văn Quan|Văn An]], [[Vân Mộng, Văn Quan|Vân Mộng]], [[Việt Yên, Văn Quan|Việt Yên]], [[Vĩnh Lại, Văn Quan|Vĩnh Lại]], [[Xuân Mai, Văn Quan|Xuân Mai]], [[Yên Phúc, Văn Quan|Yên Phúc]].
 
==Lịch sử==
Ngày [[30 tháng 1]] năm [[1985]], thành lập thị trấn Văn Quan - thị trấn huyện lị huyện Văn Quan - trên cơ sở tách 768 ha đất thuộc xã Xuân Mai, 132 ha đất thuộc xã Vĩnh Lại và 268 ha đất thuộc xã Đại An.
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], sáp nhập 3 xã Phú Mỹ, Việt Yên và Vân Mộng thành xã Mỹ Liệt; sáp nhập 3 xã Chu Túc, Đại An và Tràng Sơn thành xã An Sơn; giải thể 2 xã Vĩnh Lại và Xuân Mai; sáp nhập xã Văn An, xã Song Giang và 3 thôn thuộc xã Vĩnh Lại (Nảm Lải, Nà Bung, Nà Sùng) thành xã Điềm He; sáp nhập 5 thôn thuộc xã Xuân Mai (Cưởm Trên, Cưởm Dưới, Bản Dạ, Khòn Đon, Khòn Khẻ) vào xã Bình Phúc; sáp nhập thôn Bản Coóng thuộc xã Xuân Mai và 2 thôn thuộc xã Vĩnh Lại (Nà Lộc, Bản Bác) vào thị trấn Văn Quan.
Từ đó, huyện Văn Quan có 1 thị trấn và 23 xã như hiện nay.
 
Từ đó, huyện Văn Quan có 1 thị trấn và 2316 xã như hiện nay.
 
==Kinh tế, xã hội==