Khác biệt giữa các bản “Alburnus doriae”

(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.4365175 using AWB)
 
 
==Phân bố loài==
''Alburnus doriae'' là loài đặc hữu của Iran, được tìm thấy ở hai [[lòng chảo nội lục|lòng chảo thoát nước nội lục]], của [[sông Zayandeh]] gần thành phố [[Ishfahan]] cũng như ở sông [[Qom (sông)|Qom]] và [[sông Gareh-Chai]] là các nhánh của [[hồ nước mặn]] [[Namak Lake|Namak]]. Loài cũng đã được ghi nhận sống ở dòng suối được gọi là Shahrekord, chảy vào [[sông Karun]], nhánh sông thấp nhất của [[Tigris]].<ref name = Zootaxa/>
 
==Đặt tên==