Khác biệt giữa các bản “Alestes baremoze”

(AlphamaEditor, thêm/xóa ref, thêm thể loại, Executed time: 00:00:06.1526605 using AWB)
 
==Mô tả==
''Alestes baremoze'' là loài cá có màu bạc, vây lưng màu xám xanh và bụng trắng, vây có màu xám với thùy dưới [[vây đuôi]] có màu cam.<ref name = Murchison>{{chú thích web | url = http://www.fishingmurchison.com/fishtobecaught.htm | title = Fish to be caught at Murchison Falls | accessdate = ngày 23 tháng 12 năm 2016 | publisher = Murchison Fishing}}</ref> Chiều dài tối đa được công bố là 43&nbsp;cm và cân nặng tối đa được công bố là 500g, mặc dù trưởng thành tình dục xảy ra khi chiều dài đạt đến 20&nbsp;cm.<ref name = Fishbase/>. Nó thuộc bộ Characiformes, họ Alestidae và chi ''[[Alestes]]''. Quan sát mô học và các phân tích nbeen trong dạ dày cho rằng ''A. baremoze'' có sự thích nghi với kiểu ăn tạp<ref>Kasozi et al. 2017.Histomorphological Description of the Digestive System of Pebbly Fish, Alestes baremoze (Joannis, 1835).The Scientific World Journal</ref>
 
==Phân bố loài==