Khác biệt giữa các bản “Alestes baremoze”

 
 
==Phân bố loài==
Loài được tìm thấy ở phía đông châu Phi trong [[Hồ Albert (Uganda)|hồ Albert]], [[White Nile]] và [[hồ Turkana]]. Ở miền bắc châu Phi, ''Alestes baremoze'' trước đây phân bố dọc theo toàn bộ [[Sông Nile]] ở [[Ai Cập]], bao gồm các hồ [[Delta Nile]], [[Rosetta]] Branch và Lower Nile, nhưng hiện tại nó chỉ sống giới hạn ở thượng lưu sông Nile sau khi xây dựng đập cao Aswan, và không còn xuất hiện ở phía bắc Ai Cập. ''Alestes baremoze'' xuất hiện ở [[Sông Baro]] của [[sông Bahr el Ghazal]] và các hệ thông Bahr el Jebel; [[White Nile]] và [[Blue Nile]] ở [[Sudan]], phía bắc [[hồ Nasser]]. Nó cũng đã được ghi nhận ở [[Ethiopia]]. Nó phổ biến rộng rãi ở Tây Phi ở các lưu vực [[lưu vực Chad|Chad]], [[Niger]], [[hồ Volta|Volta]], [[sông Komoé|Comoé]], [[Bandama]], [[Sassandra]], [[sông Geba|Geba]], [[sông Gambia|Gambia]] và [[sông Senegal|Senegal]].<ref name=iucn/>
 
==Tham khảo==