Khác biệt giữa các bản “Poecilia formosa”

 
Trong tự nhiên, ''Poecilia formosa'' thường giao phối với một con đực từ một trong bốn loài khác nhau, là ''[[sailfin molly|P. latipinna]]'', ''[[Poecilia mexicana|P. mexicana]]'', ''[[Poecilia latipunctata|P. latipunctata]]'' hoặc đôi khi ''[[Poecilia sphenops|P. sphenops]]''.<ref name=FishBase/>
 
''Poecilia formosa'' đạt đến độ chíntrưởng thành về tình dục từ một đến sáu tháng sau khi sinh và thường một lứa đẻ ra được từ 60 đến 100 cá con (con non). Các lứa đẻ cách nhau trong khoảng từ 30-40 ngày. Điều này tạo ra tiềm năng lớn cho sự gia tăng cá thể miễn là có sự xuất hiện của con đực. Sự thay đổi lớn về ngày trưởng thành và kích thước cá bố mẹ là kết quả của di sản, thay đổi nhiệt độ, và thực phẩm có sẵn. Chúng trở nên trưởng thành tình dục nhanh hơn và sinh sản nhiều hơn trong nước ấm (xấp xỉ 27&nbsp;°C) và được cung cấp nhiều thực phẩm.<ref>{{cite web |url=http://www.petfish.net/articles/Livebearers/amazon_molly.php |dead-url=yes |archive-url=https://web.archive.org/web/20061216132241/http://www.petfish.net/articles/Livebearers/amazon_molly.php |archive-date=16 December 2006 |title=The Importance of the Reproductive Techniques of Poecilia formosa |author=Fredjikrang |date= |work=petfish.net }}</ref>
 
==Tham khảo==