Khác biệt giữa các bản “Percina antesella”

(Trang mới: “{{tiêu đề nghiêng}} {{Speciesbox | name = Amber darter | status = EN | status_system = IUCN3.1 | status_ref = <ref name=iucn>{{Cite journal | author = Natu…”)
 
 
==Tình trạng==
VùngMột hồ chứa nước có thể gây nguy hiểm cho sự sống còn của loài bằng cách thay đổi chất lượng nước và môi trường sống trong môi trường sống ở hạ lưu của ''Percina antesella''. Bởi vì tính phân bố hạn chế của loài, thực tế bất kỳ hoạt động nào có thể làm suy giảm môi trường sống hoặc chất lượng nước, như khai thác gỗ, tràn hóa chất hoặc xây dựng có thể đe dọa sự tồn tại của ''Percina antesella''. NỗCác nỗ lực bảo tồn tập trung vào bảo tồn môi trường sống. Nó là một loài cá không phổ biến với phạm vi sống nhỏ và [[Liên minh Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên]] đã phân loại tình trạng bảo tồn của loài là "[[Loài nguy cấp|nguy cấp]]"..<ref name=iucn/>
 
==Tham khảo==