Khác biệt giữa các bản “Amblypharyngodon chulabhornae”

 
==Thói quen==
''Amblypharyngodon chulabhornae'' có thể ăn động vật không xương sống nhỏ, động vật phù du và tảo. Chúng là loài cá hòa đồng và thích sống thành bầy nhỏ.<ref name = SF/> chúng sinh sản bằng cáccách hdderđẻ trứng,<ref name = Fishbase/> hầu hết đặt trứng lên chátchất nềnền và không quan tâm gì đến trứng sau đó.<ref name = SF>{{cite web | url = http://www.seriouslyfish.com/species/amblypharyngodon-chulabhornae/ | title = ''Amblypharyngodon chulabhornae'' VIDTHAYANON & KOTTELAT, 1990 | accessdate = 20 September 2017 | publisher = Seriously Fish}}</ref>
 
==Tham khảo==