Khác biệt giữa các bản “Apareiodon affinis”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{tiêu đề nghiêng}} {{italic title}} {{Taxobox | name= Darter characine | image=Apareiodon affinis.jpg | regnum=Animalia | phylum=Chordata | classis=…”)
 
{{tiêu đề nghiêng}}
{{italic title}}
{{Taxobox
| name= Darter''Apareiodon characineaffinis''
| image=Apareiodon affinis.jpg
| regnum=[[Animal]]ia
''Apareiodon affinis'' là loài cá sống ở vùng nước rộng lớn,<ref>{{cite book|author1=Martin H. Iriondo|author2=Juan César Paggi|author3=María Julieta Parma|title=The Middle Paraná River: Limnology of a Subtropical Wetland|url=https://books.google.com/books?id=hEt_ZGG6TVkC&pg=PA310|year=2007 |publisher=Springer Science & Business Media |isbn=978-3-540-70624-3 |page=310}}</ref> và là một trong một số loài cá trong một hồ chứa trên [[sông Paraná]] phát triển mạnh khi [[thực vật thủy sinh]] ngầm bị dời đi.<ref>{{cite book|author1=B. Qin|author2=Z. Liu|author3=K. Havens|title=Eutrophication of Shallow Lakes with Special Reference to Lake Taihu, China|url=https://books.google.com/books?id=i-l6Nn6J5KQC&pg=PA278 |year=2007 |publisher=Springer Science & Business Media|isbn=978-1-4020-6158-5|page=278}}</ref> Chúng ăn [[tảo silic]], [[Chlorophyta]] và [[vỏ cây]] của thực vật thủy sinh.<ref>{{cite journal |author1=Casatti, L. |author2=Mendes, H.F. |author3=Ferreira, K.M. |year=2003 |title=Aquatic macrophytes as feeding site for small fishes in the Rosana Reservoir, Paranapanema River, Southeastern Brazil |journal=Brazilian Journal of Biology |volume=63 |issue=2 |pages=213–222 |doi=10.1590/S1519-69842003000200006 }}</ref>
 
[[Kiểu nhân đồ]] của loài cá này có sự khác biệt giữa các cá thể. Ở lưu vực Thượng Paraná, các giới tính có số [[lưỡng bội]] riêng biệt, con đực với 2n = 54 và con cái 2n = 55. HọChúng có [[hệ thống xác định giới tính ZW]] đa yếu tố trong đó nữ được xác định bởi ZW<sub>1</sub>W<sub>2</sub> và con đực là ZZ. Ở hệ thống sông Cuiabá riêng biệt, tất cả các cá thể có 2n = 54.<ref>{{cite journal |author1=de Jesus, Célia Maria |author2=Bertollo, Luis Antônio Carlos |author3=Moreira‐Filho, Orlando |year=1999 |title=Comparative cytogenetics in ''Apareiodon affinis'' (Pisces, Characiformes) and considerations regarding diversification of the group |journal=Genetica |volume=105 |issue=1 |pages=63–67 |doi=10.1023/A:1003592022927}}</ref> Đây là một loài không di cư và có kiểu sinh sản liên quan đến thụ tinh bên ngoài cũng như thiếu sự chăm sóc của cá thể cha mẹ đối với trứng hoặc con non.<ref>{{cite book|author1=Jose Galizia Tundisi|author2=Takako Matsumura Tundisi|title=Limnology|url=https://books.google.com/books?id=-S3MBQAAQBAJ&pg=PA757 |year=2012 |publisher=CRC Press |isbn=978-0-203-80395-0 |page=757}}</ref>
 
==Tham khảo==
{{reflist|30em}}
{{Taxonbar|from=Q6421527}}
 
[[Category:Parodontidae]]
[[Category:Fish described in 1879]]