Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc tỉnh Hà Tĩnh”

không có tóm lược sửa đổi
[[Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh|Nguyễn Du]]
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (65):
[[Thạch Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh|Thạch Đồng Môn]]{{,}}
[[Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh|Thạch Bình]]{{,}}
[[Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh|Thạch Đồng]]{{,}}
[[Thạch Hạ]]{{,}}
[[Thạch Hưng]]{{,}}
[[Thạch Môn (xã)|Thạch Môn]]{{,}}
[[Thạch Trung]]
</div>
|list3 = <div>
'''[[Phường (Việt Nam)|Phường]]''' (6):
[[KỳSông Trí|Hưng Trí]]{{,}}
[[Kỳ Liên, Kỳ Anh|Kỳ Liên]]{{,}}
[[Kỳ Long]]{{,}}
[[Kỳ Phương]]{{,}}
[[Kỳ Thịnh]]{{,}}
[[Kỳ Trinh]]{{,}}
[[Sông Trí]]
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (65)
[[Kỳ Hà]]{{,}}
[[Kỳ Hoa]]{{,}}
[[Kỳ Hưng]]{{,}}
[[Kỳ Lợi]]{{,}}
[[Kỳ Nam]]{{,}}
[[Đồng Lộc, Can Lộc|Đồng Lộc]]
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (2216):
[[Gia Hanh]]{{,}}
[[Khánh Lộc,Vĩnh Can Lộc|Khánh LộcYên]]{{,}}
[[Kim LộcSong Trường]]{{,}}
[[Mỹ Lộc, Can Lộc|Mỹ Lộc]]{{,}}
[[Phú Lộc, Can Lộc|Phú Lộc]]{{,}}
[[Quang Lộc, Can Lộc|Quang Lộc]]{{,}}
[[Song Lộc, Can Lộc|Song Lộc]]{{,}}
[[Sơn Lộc, Can Lộc|Sơn Lộc]]{{,}}
[[Thanh Lộc]]{{,}}
[[Thường Nga, Can Lộc|Thường Nga]]{{,}}
[[Thượng Lộc]]{{,}}
[[Tiến Lộc, Can Lộc|Tiến Lộc]]{{,}}
[[Trung Lộc]]{{,}}
[[Trường Lộc]]{{,}}
[[Tùng Lộc]]{{,}}
[[Vĩnh Lộc, Can Lộc|Vĩnh Lộc]]{{,}}
[[Vượng Lộc]]{{,}}
[[Xuân Lộc, Can Lộc|Xuân Lộc]]{{,}}
[[Yên Lộc, Can Lộc|Yên Lộc]]
</div>
 
[[Thiên Cầm (thị trấn)|Thiên Cầm]]
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (2521):
[[Cẩm Bình, Cẩm Xuyên|Cẩm Bình]]{{,}}
[[Cẩm Duệ]]{{,}}
[[Cẩm Dương]]{{,}}
[[Cẩm Hà, Cẩm Xuyên|Cẩm Hà]]{{,}}
[[Cẩm Hòa]]{{,}}
[[Cẩm Huy]]{{,}}
[[Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên|Cẩm Hưng]]{{,}}
[[Cẩm Lạc]]{{,}}
[[Cẩm Minh]]{{,}}
[[Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên|Cẩm Mỹ]]{{,}}
[[Cẩm Nam, Cẩm Xuyên|Cẩm Nam]]{{,}}
[[Cẩm Nhượng]]{{,}}
[[Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên|Cẩm Phúc]]{{,}}
[[Cẩm Quan]]{{,}}
[[Cẩm Quang]]{{,}}
[[Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên|Cẩm Thạch]]{{,}}
[[Cẩm Thành, Cẩm Xuyên|Cẩm Thành]]{{,}}
[[Cẩm Thăng]]{{,}}
[[Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên|Cẩm Thịnh]]{{,}}
[[Cẩm Trung, Cẩm Xuyên|Cẩm Trung]]{{,}}
[[Cẩm Vịnh]]{{,}}
[[CẩmNam Phúc Thăng]]{{,}}
[[Cẩm Yên, Cẩm Xuyên|Cẩm Yên]]
[[Yên LộcHòa, CanCẩm LộcXuyên|Yên LộcHòa]]
</div>
 
[[Đức Thọ (thị trấn)|Đức Thọ]] (huyện lỵ)
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (2715):
[[BùiAn Dũng, Đức Thọ|An Dũng]]{{,}}
[[ĐứcBùi An,La Đức Thọ|Đức AnNhân]]{{,}}
[[Đức Châu, Đức Thọ|Đức Châu]]{{,}}
[[Đức Đồng]]{{,}}
[[Đức Dũng]]{{,}}
[[Đức Hòa, Đức Thọ|Đức Hòa]]{{,}}
[[Đức La]]{{,}}
[[Đức Lạc]]{{,}}
[[Đức Lạng]]{{,}}
[[Hòa Lạc, Đức LâmThọ|Hòa Lạc]]{{,}}
[[ĐứcLâm LậpTrung Thủy]]{{,}}
[[Đức Long, Đức Thọ|Đức Long]]{{,}}
[[Đức Nhân]]{{,}}
[[Đức Quang, Đức Thọ|Đức Quang]]{{,}}
[[Đức Thanh, Đức Thọ|Đức Thanh]]{{,}}
[[Đức Thịnh]]{{,}}
[[Đức Thủy]]{{,}}
[[Đức Tùng]]{{,}}
[[Đức Vĩnh]]{{,}}
[[Đức Yên]]{{,}}
[[Liên Minh, Đức Thọ|Liên Minh]]{{,}}
[[TrườngQuang LộcVĩnh]]{{,}}
[[ĐứcTân ChâuDân, Đức Thọ|ĐứcTân ChâuDân]]{{,}}
[[Tân Hương, Đức Thọ|Tân Hương]]{{,}}
[[TháiThanh YênBình Thịnh]]{{,}}
[[Trung Lễ]]{{,}}
[[Trường Sơn, Đức Thọ|Trường Sơn]]{{,}}
[[Tùng Ảnh]]{{,}}
[[CẩmTùng HòaChâu]]{{,}}
[[Yên Hồ]]
</div>
[[Hương Khê (thị trấn)|Hương Khê]] (huyện lỵ)
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (2120):
[[CẩmĐiền HuyMỹ]]{{,}}
[[Gia Phố]]{{,}}
[[Hà Linh]]{{,}}
[[Phú Phong, Hương Khê|Phú Phong]]{{,}}
[[Phúc Đồng, Hương Khê|Phúc Đồng]]{{,}}
[[Phúc Trạch, Hương Khê|Phúc Trạch]]{{,}}
[[Phương Điền]]{{,}}
[[Phương Mỹ]]
</div>
 
[[Tây Sơn (thị trấn)|Tây Sơn]]
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (3023):
[[Sơn An Hòa Thịnh]]{{,}}
[[SơnKim Hoa, Hương Sơn|SơnKim Hoa]]{{,}}
[[ĐứcQuang DũngDiệm]]{{,}}
[[Sơn Bằng]]{{,}}
[[Sơn Bình, Hương Sơn|Sơn Bình]]{{,}}
[[Sơn Châu]]{{,}}
[[Sơn Diệm]]{{,}}
[[Sơn Giang, Hương Sơn|Sơn Giang]]{{,}}
[[Sơn Hà, Hương Sơn|Sơn Hà]]{{,}}
[[Sơn Hàm]]{{,}}
[[Sơn Hòa, Hương Sơn|Sơn Hòa]]{{,}}
[[Sơn Hồng]]{{,}}
[[Sơn Kim 1]]{{,}}
[[Sơn Lĩnh]]{{,}}
[[Sơn Long, Hương Sơn|Sơn Long]]{{,}}
[[Sơn Mai]]{{,}}
[[Sơn Mỹ, Hương Sơn|Sơn Mỹ]]{{,}}
[[Sơn Ninh]]{{,}}
[[Sơn Phú, Hương Sơn|Sơn Phú]]{{,}}
[[Sơn Phúc]]{{,}}
[[Sơn Quang]]{{,}}
[[Sơn Tân, Hương Sơn|Sơn Tân]]{{,}}
[[Sơn Tây, Hương Sơn|Sơn Tây]]{{,}}
[[Sơn Thịnh, Hương Sơn|Sơn Thịnh]]{{,}}
[[Sơn Thủy, Hương Sơn|Sơn Thủy]]{{,}}
[[Sơn Tiến]]{{,}}
[[Sơn Trà, Hương Sơn|Sơn Trà]]{{,}}
[[Sơn Trung, Hương Sơn|Sơn Trung]]{{,}}
[[Sơn Trường]]{{,}}
[[PhươngTân Mỹ]]
</div>
 
<br>
-->
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (2120):
[[Kỳ Đồng]] (huyện lỵ){{,}}
[[Kỳ Bắc]]{{,}}
[[Kỳ Giang]]{{,}}
[[Kỳ Hải]]{{,}}
[[Kỳ Hợp]]{{,}}
[[Kỳ Khang]]{{,}}
[[Kỳ Lạc]]{{,}}
[[Kỳ Lâm]]{{,}}
[[Kỳ Phong]]{{,}}
[[Kỳ Phú]]{{,}}
[[Kỳ Trung]]{{,}}
[[Kỳ Văn]]{{,}}
[[Kỳ Xuân]]{{,}}
[[KỳLâm Hợp]]{{,}}
</div>
 
|group10 = <center>Huyện<br>[[Lộc Hà]]</center>
|list10 = <div>
<!-- '''[[Thị trấn (Việt Nam)|Thị trấn]]''' (1):
[[Lộc Hà (thị trấn)|Lộc Hà]] (huyện lỵ)
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (1311):
-->
[[An LộcBình, Lộc Hà|An LộcBình]]{{,}}
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (13):
[[Thạch Bằng]] (huyện lỵ){{,}}
[[An Lộc, Lộc Hà|An Lộc]]{{,}}
[[Bình Lộc, Lộc Hà|Bình Lộc]]{{,}}
[[Hộ Độ]]{{,}}
[[Hồng Lộc]]{{,}}
|list11 = <div>
'''[[Thị trấn (Việt Nam)|Thị trấn]]''' (2):
[[NghiTiên Xuân (thị trấn)|Nghi XuânĐiền]] (huyện lỵ){{,}}
[[Xuân An, Nghi Xuân|Xuân An]]
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (1715):
[[Cổ Đạm]]{{,}}
[[Cương Gián]]{{,}}
[[TiênĐan ĐiềnTrường, Nghi Xuân|Đan Trường]]{{,}}
[[Xuân Đan]]{{,}}
[[Xuân Giang, Nghi Xuân|Xuân Giang]]{{,}}
[[Xuân Hải, Nghi Xuân|Xuân Hải]]{{,}}
[[Xuân Phổ]]{{,}}
[[Xuân Thành, Nghi Xuân|Xuân Thành]]{{,}}
[[Xuân Trường, Nghi Xuân|Xuân Trường]]{{,}}
[[Xuân Viên, Nghi Xuân|Xuân Viên]]{{,}}
[[Xuân Yên, Nghi Xuân|Xuân Yên]]
[[Thạch Hà (thị trấn)|Thạch Hà]] (huyện lỵ)
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (3021):
[[BắcĐỉnh Sơn, Thạch Hà|Bắc SơnBàn]]{{,}}
[[NamLưu HươngVĩnh Sơn]]{{,}}
[[Nam Điền, Thạch Hà|Nam Điền]]{{,}}
[[Ngọc Sơn, Thạch Hà|Ngọc Sơn]]{{,}}
[[PhùTân ViệtLâm Hương]]{{,}}
[[Thạch Bàn, Thạch Hà|Thạch Bàn]]{{,}}
[[Thạch Đài, Thạch Hà|Thạch Đài]]{{,}}
[[Thạch Điền]]{{,}}
[[Thạch Đỉnh]]{{,}}
[[Thạch Hải]]{{,}}
[[Thạch Hội]]{{,}}
[[Thạch Hương]]{{,}}
[[Thạch Kênh]]{{,}}
[[Thạch Khê]]{{,}}
[[Thạch Lạc]]{{,}}
[[Thạch Lâm, Thạch Hà|Thạch Lâm]]{{,}}
[[Thạch Liên]]{{,}}
[[Thạch Long, Thạch Hà|Thạch Long]]{{,}}
[[Thạch Lưu]]{{,}}
[[Thạch Ngọc]]{{,}}
[[Thạch Sơn, Thạch Hà|Thạch Sơn]]{{,}}
[[Thạch Tân, Thạch Hà|Thạch Tân]]{{,}}
[[Thạch Thanh]]{{,}}
[[Thạch Thắng]]{{,}}
[[Thạch Tiến]]{{,}}
[[Thạch Trị]]{{,}}
[[Thạch Văn]]{{,}}
[[Thạch Vĩnh]]{{,}}
[[Thạch Xuân]]{{,}}
[[Tượng Sơn, Thạch Hà|Tượng Sơn]]{{,}}
[[Việt XuyênTiến, Thạch Hà|Việt XuyênTiến]]
</div>
 
[[Vũ Quang (thị trấn)|Vũ Quang]] (huyện lỵ)
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (119):
[[Ân Phú]]{{,}}
[[Đức Bồng]]{{,}}
[[Đức Liên]]{{,}}
[[Đức Lĩnh]]{{,}}
[[Hương Điền, Vũ Quang|Hương Điền]]{{,}}
[[Hương Minh]]{{,}}
[[HươngQuang Thọ, Vũ Quang|Quang Thọ]]{{,}}
[[Hương Thọ, Vũ Quang|Hương ThọĐiền]]{{,}}
[[Sơn Thọ]]
</div>