Khác biệt giữa các bản “Đợt sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tại Việt Nam 2019 – 2021”

 
==== Tỉnh Phú Yên ====
'''''Đã thực hiện'''''
 
Tỉnh [[Phú Yên]] sẽ sáp nhập 2 ĐVHC xã trực thuộc 1 thị xã và 1 huyện.<ref>[http://www.baophuyen.com.vn/141/222055/giam-3-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-sau-khi-sap-xep-lai.html Giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Yên sau khi sắp xếp lại]</ref>
 
 
==== Tỉnh Bình Thuận ====
'''''Đã thực hiện'''''
 
Tỉnh [[Bình Thuận]] sẽ sáp nhập 3 ĐVHC xã trực thuộc 3 huyện.<ref>[http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2019-07-28/binh-thuan-day-nhanh-tien-do-sap-nhap-cac-xa-tren-dia-ban-74429.aspx Bình Thuận: Đẩy nhanh tiến độ sáp nhập các xã trên địa bàn]</ref>