Khác biệt giữa các bản “Tuy An”

không có tóm lược sửa đổi
| tỉnh = [[Phú Yên]]
| huyện lỵ = [[Chí Thạnh|Thị trấn Chí Thạnh]]
| phân chia hành chính = 1 thị trấn, 1514
| thành lập =
| biển số xe = 78-H1
 
== Hành chính ==
Huyện Tuy An có 1615 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Chí Thạnh]] (huyện lỵ) và 1514 xã: [[An Cư, Tuy An|An Cư]], [[An Chấn]], [[An Dân]], [[An Định, Tuy An|An Định]], [[An Hải, Tuy An|An Hải]], [[An Hiệp, Tuy An|An Hiệp]], [[An Hòa, Tuy An|An Hòa]], [[An Lĩnh]], [[An Mỹ, Tuy An|An Mỹ]], [[An Nghiệp, Tuy An|An Nghiệp]], [[An Ninh Đông, Tuy An|An Ninh Đông]], [[An Ninh Tây, Tuy An|An Ninh Tây]], [[An Thạch]], [[An Thọ, Tuy An|An Thọ]], [[An Xuân, Tuy An|An Xuân]].
 
== Lịch sử ==
Ngày [[30 tháng 9]] năm [[1981]], thành lập xã An Cư gồm có các thôn Phú Tân, Phú Lương và Tân Long của thị trấn Chí Thạnh; chia xã An Ninh thành hai xã lấy tên là xã An Ninh Đông và An Ninh Tây; chia xã An Chấn thành hai xã lấy tên là xã An Chấn và xã An Phú.
 
Ngày [[5 tháng 1]] năm [[2005]], xã An Phú thuộc huyện Tuy An được chuyển về thành phố [[Tuy Hòa]]. Từ đó, huyện Tuy An có các đơn vị hành chính như hiện nay.
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], xã An Hải được sáp nhập vào xã An Hòa. Từ đó, huyện Tuy An có các đơn vị hành chính như hiện nay.
 
== Kinh tế - xã hội ==