Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Tuy An”

không có tóm lược sửa đổi
[[Chí Thạnh]] (huyện lỵ)
</div>
|group2 = Xã (1514)
|list2 = <div>
[[An Chấn]]{{,}}
[[An Định, Tuy An|An Định]]{{,}}
[[An Hiệp, Tuy An|An Hiệp]]{{,}}
[[An Hải, Tuy An|An Hải]]{{,}}
[[An Hòa, Tuy An|An Hòa]]{{,}}
[[An Lĩnh]]{{,}}